Krásná práce

Světlo, voda a kámen - to je nedílná součást každé moderní zahrady. Navrhnout osvětlení zahrady, najít soulad mezi osvětlovanými prvky a typem svítidla - to je umění. Myšlenku realizovat a dát ji dlouhotrvající smysl a udržitelnost - k tomu je třeba zkušenosti, zručnost a kus poctivé práce. Vaše spokojenost a nadšení z nového zážitku, když se večer zahrada rozsvítí - to je energie, která mě posouvá dál.

Je to krásná práce, kterou mám rád...

J.N.

Konzultace, návrh, realizace

Konzultace 

Sjednejte si schůzku přímo u Vás na zahradě. Vyslechneme vaše přání a podle toho pak v návrhu doporučíme vhodná místa k nasvícení i nejvhodnější typy svítidel. 

Návrh

Pokud se při konzultaci domluvíme na další spolupráci, nabídneme Vám zhotovení základní cenové nabídky a jednoduchého návrhu zahradního osvětlení. Vypracování návrhu není nutností ani podmínkou, ale usnadní Vám pochopit záměr, který chceme navrženým rozmístěním světel v zahradě dosáhnout.

Realizace

V případě, že se dále dohodneme na realizaci, postaráme se o kvalitní a pečlivé provedení práce, dodání ověřených a spolehlivých komponentů. K dokončené zakázce obdržíte jednoduchou dokumentaci provedené instalace vycházející z předchozího návrhu a skutečného stavu po realizaci, návod k použití zařízení a technické listy použitých komponent.

Předání instalace

Po dokončení zakázky předáváme zahradní osvětlení tzv. večerní zkouškou. Případné změny v nastavení světel je tak možné korigovat ihned dle vašich požadavků.          


Cena zakázky

Cena zakázky se stanovuje podle rozsahu práce, použitého materiálu a dopravy při realizaci. Tyto položky jsou vždy rozepsány v cenové nabídce.

Odhady ceny zakázek neposkytujeme. Cenovou nabídku můžeme vypracovat jen po konzultaci na místě. 

Záruka

Díky kvalitním technickým komponentům, které používáme, je poskytována záruka podle zvoleného typu svítidel a jiných výrobků od dodavatelů. Obvykle však 2 roky.

Servis

Po dobu záruky poskytujeme servis. Pozáruční servis provádíme na objednávku.


Telefon: +420 736 683 242, E-mail: info@svetlovzahrade.cz