Podporujeme

Věnujeme se aktivně podpoře obecně prospěšných projektů

Světlo pro svět - Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe. Světlo pro svět bylo založeno v České republice v srpnu 2007 jako sesterská organizace původně rakouské společnosti Licht für die Welt, která úspěšně funguje již od roku 1988. V současné době vedle ČR a Rakouska působí také v Německu, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí, Velké Británii a USA.

Druh podpory: finanční dar

Včelařský naučný areál v Chlebovicích vznikl v roce 1993 za podpory ZO ČSV Frýdek Místek. Je zde včelařské muzeum, skanzen, muzeum Chlebovic, naučný včelín a naučná zahrada. Areál slouží k pořádání akcí obecních spolků, setkávání Klubu seniorů Chlebovice a jiných veřejných aktivit. V době od dubna do října je areál přístupný veřejnosti.                                           

Druh podpory: instalace zahradního osvětlení, instalace a údržba zahradních doplňků, údržba areálu

Nadační fond Lumen Christi a jeho zvuková knihovna přinášejí již 30 let křesťanskou naději nevidomým a těžce zrakově handicapovaným z celé České republiky. Fond financuje vydávání zvukových časopisů, nahrávání a výrobu nových zvukových knih a provoz zvukové knihovny pro nevidomé se zasilatelskou službou. V současné době obsahuje zvuková knihovna přes deset tisíc hodin nahrávek.                                                                                                                                                                                                                         

Druh podpory: finanční dar


Pomáhali jsme s realizací těchto projektů

Chlebovice www.chlebovice.cz

Ateliér KaMa www.atelierkama.cz

Medová stopa www.medovastopa.cz

Včelí obchůdek www.vceliobchudek.cz

Farnost Chlebovice a Staříč www.farnostchlebovicestaric.cz

Farspolaz www.farspolaz.cz

Green Sekáč www.greensekac.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!